Přírodní zahrady

Fenomén přírodních zahrad jsem měla možnost poznat na podzim loňského roku, kdy jsem se zúčastnila školení na téma „přírodní zahrady“. Poznala jsem řadu lidí nadšených touto ideou, kteří se podíleli na založení školních, prodejních, terapeutických zahrad a veřejných prostranství v tomto duchu, a měla možnost si jejich dílo prohlédnout zblízka.

Radonice1

Přírodní zahrady jsou zahrady, které jsou zakládány a obhospodařovány v souladu s přírodou. Tímto způsobem vzniká vyvážený ekosystém, který je bohatý nejen rostlinami, ale i živočichy, a jedinečným způsobem obohacuje člověka, který o zahradu pečuje, nebo na ní odpočívá.

Idea přírodních zahrad se rozšířila nejprve po spolkové zemi Dolní Rakousko podporována projektem organizace „Natur im Garten“ a odtud se v roce 2001 dostala k nám především do jižních Čech a na jižní Moravu. Projekt, který je mimo jiné podporován i Ministerstvem životního prostředí, a je nyní šířen po celé České Republice, je koordinován Občanským sdružením Přírodní zahrada se sídlem v Jindřichově Hradci.

Projekt „Přírodní zahrada – spolupracujme s přírodou, ona bude spolupracovat s námi“ má za cíl šířit filosofii přírodních zahrad a zájemcům, jejichž zahrady splní kritéria, propůjčuje zahradní plakety „Přírodní zahrada“. Tyto plakety s ježečkem umístěné např. na plotě upozorňují sousedy a kolemjdoucí na to, že zahrada je něčím zvláštní a slouží tak k nenásilnému šíření informovanosti o tomto trendu. Majitel takto vyznamenané zahrady může být pyšný na to, že přispěl k ochraně životního prostředí a obohatil tak své okolí o nové druhy rostlin a živočichů v souladu s přírodou.

Každá přírodní zahrada musí splňovat tři hlavní kritéria:

 • na zahradě se nepoužívá rašelina – je to vyčerpatelný zdroj, který je dovážen odjinud
 • nepoužívají se lehce rozpustná minerální hnojiva – jsou chemická a do přírody nepatří
 • nepoužívají se pesticidy – opět chemie, která přírodu zatěžuje a může se v ní kumulovat

a dále obsahovat alespoň některé z prvků přírodních zahrad:

 • živý plot z planých keřů
 • prvky louky
 • divoké porosty
 • divoký koutek
 • vlhká nebo suchá stanoviště
 • listnaté stromy
 • květiny a kvetoucí trvalky
 • kompost
 • domečky pro zvířecí pomocníky
 • využití dešťové vody
 • užití přírodních materiálů a postupů
 • mulčování
 • zeleninové záhony a bylinky
 • ovocná zahrada a bobulové keře
 • smíšená kultura, střídání plodin, zelené hnojení

Nadstavbou přírodní zahrady, která je cenná hlavně pro jejího majitele a jeho okolí, je „Ukázková přírodní zahrada“, která slouží veřejnosti. Je to zahrada výjimečná svým stylem, zahrnuje co nejvíce prvků přírodních zahrad a má ochotného majitele, který ji pravidelně či po domluvě zpřístupní veřejnosti. Takových ukázkových zahrad v ČR postupně přibývá a stávají se cílem stále více oblíbené zahradní turistiky.

Přírodní zahradou se může stát jakýkoliv kousek zeleně vybudované člověkem a sloužící člověku, jako jsou městské parky, zámecké a klášterní zahrady, prodejní zahrady, školní zahrady či zahrady vzdělávacích center, důležité je, aby zůstala zachována kritéria a filosofie přírodních zahrad.

Idea přírodních zahrad je mi velmi blízká a myslím, že nevyžaduje žádné přílišné oběti a „dření“ na zahrádkách, spíše naopak. Z tohoto důvodu jsem se na podzim roku 2014 zúčastnila kurzu pro poradce projektu Přírodní zahrada, kde jsem měla možnost dozvědět se o tématu více a navštívit několik přírodních zahrad různých typů i zaměření. Zvláště mě zaujaly školní zahrady, které slouží nejen jako pomůcka výuky přírodopisu, ale i pracovních návyků, ekologie, zdravého mlsání, a jsou i vhodným místem pro výuku např. v parných dnech. Myslím, že takový kousek přírody ve většině obcí zatím chybí, i když prostorů, které by šly takto přetvořit je mnoho a záleží jen na nás, jestli se do toho pustíme.

Tím, že jsem získala osvědčení o absolvování kurzu, jsem se stala poradcem projektu „Přírodní zahrada“ pro široké okolí. Ráda poradím nebo poskytnu materiály o přírodních zahradách, nebo přijedu k vám zprostředkovat získání plakety „Přírodní zahrada“, posouzením splnění kritérií přímo na vaší zahradě.